Praktijk Waernes
     Dé Poort naar succes!

Scholen

Leerlingbegeleiding

Leerlingen kunnen soms om verschillende redenen (tijdelijk) niet meedraaien op hun eigen school.

Leerlingen die tijdelijk niet naar school gaan, volgen bij ons onderwijs, met de bedoeling dat die leerlingen na een periode van onderwijs op maat, weer teruggaan naar dezelfde school.

Wanneer dat niet mogelijk is, zoeken we samen met de leerling, ouders en school naar een beter passende oplossing. Wij werken daarbij nauw samen met de leerlingen, de ouders en de school. Regelmatig zijn er voortgangsgesprekken met alle betrokkenen.

Maar het belangrijkste is, dat wij de jongeren een veilige plek bieden waarin zij het leerproces weer aandurven en waarin zij leren weer als positief en zinvol ervaren. Wij denken daarbij vooral mee over wat mogelijk is op dit moment, in plaats van te blijven uitgaan van wat er allemaal mis is.

Huiswerkbegeleiding

Praktijk Waernes biedt ook huiswerkbegeleiding. Leerlingen komen bij ons in de praktijk waar ze in een rustige, huiselijke omgeving kunnen werken aan hun huiswerk. Hierbij worden ze begeleid door een professionele leerkracht.

Belangrijke punten bij de huiswerkbegeleiding:

  • De leerlingen werken aan de hand van een persoonlijk plan.
  • Er is aandacht voor het leren plannen op korte en lange termijn.
  • Er worden studievaardigheden en leerstrategieën aangeboden die passen bij de individuele leerling.
  • Het schoolwerk wordt, indien nodig, overhoord en besproken.
  • Ouders en scholen worden middels email op de hoogte gehouden over de aanwezigheid, begeleiding en vorderingen van de leerling. 
  • Er is wifi aanwezig zodat leerlingen ook aan hun digitale leerstof kunnen werken.
  • Huiswerkbegeleiding is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 uur tot 17.15 uur.
  • Omdat de huiswerkbegeleiding op kleine schaal plaatsvindt, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Heeft u interesse of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.