Praktijk Waernes
     Dé Poort naar succes!

Rots en Water

In september 2021 starten er weer nieuwe trainingen voor diverse leeftijden. Inschrijven kan hier.

Rots en Water is een weerbaarheidstraining. Weerbaarheid is het mogen, durven en kunnen beschermen van je eigen grenzen en vrijheid.

Het Rots & Water-programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende, multiculturele samenleving.

Er wordt gewerkt aan fysieke bewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. Zo leert men zichzelf te verdedigen, maar ook tot zichzelf te komen. Er wordt geleerd hoe men  zichzelf kan beheersen en hoe  men met elkaar om kan gaan.

De maatschappij verandert, bestaande structuren vallen steeds vaker weg. Gezinnen vallen steeds vaker uit elkaar en/of zijn niet in staat werkelijk zorg te dragen voor de opvoeding van de kinderen. Steeds meer kinderen missen de steun en warmte die zij nodig hebben om zich tot zelfbewuste volwassenen te ontwikkelen die positief in het leven staan en het vermogen hebben om met anderen respectvol samen te leven.

Steeds meer kinderen en jongeren ondervinden problemen en vertonen achterstanden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze veranderingen zijn al te merken bij kinderen in de kleuterleeftijd en zetten zich voort tijdens de gehele verdere schoolloopbaan en daarna. Het is daarom belangrijk om kinderen al vroeg met effectieve programma’s bij te staan.

Rots & Water richt zich op de genoemde problematiek en helpt sociale competenties te ontwikkelen die elk kind, elke jongere en elke volwassene nodig heeft in een wereld die met de dag verandert.

Rots & Water valt onder de noemer sociale competentietraining, hetgeen heel eenvoudig betekent dat kinderen leren met de anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een wereld die met de dag verandert.

Om de trainingen succesvol te maken, is het belangrijk dat de trainingen thuis met de ouders/verzorgers besproken worden. Om dit te stimuleren, zijn er korte huiswerkopdrachtjes die de kinderen mee naar huis krijgen.

De trainingen zijn in kleine groepjes. Ook bestaat de mogelijkheid om de trainingen op scholen te organiseren.

Individuele training/begeleiding in de praktijk of op school behoort ook tot de mogelijkheden.

Een Rots en Watertraining bestaat uit een kennismakingsgesprek en 8 bijeenkomsten van een uur. 

De trainingen zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend!

Voor meer informatie of inschrijven kunt u bellen of een mail sturen via het contactformulier.