Praktijk Waernes
     Dé Poort naar succes!

Home

U bent van harte welkom op de website van Praktijk Waernes. Op deze site kunt lezen hoe wij, Astrid Waernes (Registertherapeut RBCZ) en Marcel Poort werken in onze praktijk. 

U kunt lezen welke technieken wij kunnen toepassen om u of uw kind te begeleiden naar een frisse kijk op de toekomst. We begeleiden kinderen en volwassenen één op één en in groepsverband.


Wie is Astrid...

Ik was vrij jong dat ik erachter kwam dat er meer in het leven was. Wat schuilt er in de mens, waarom handelen mensen zoals ze doen en waarom maakt de één meer ellende mee dan de ander?! Zo besloot ik rond mijn 20e levensjaar om op onderzoek uit te gaan naar wat het leven nog meer te bieden heeft en ben daar nooit mee gestopt. Ik ben een visionair. Ik houd van vragen die verder en dieper gaan.

Ruim 17 jaar ervaring en breed opgeleid in de psychosociale therapie. Daarbij ben ik in het bezit van het diploma Counselor, Maatschappelijk Werk- Agoog i.o. en gecertificeerd in de toegepaste psychologie. 

Daarnaast ben ik een ervaren kindercoach die o.a. kinderen observeert op scholen en in de praktijk. Ook adviseer ik leerkrachten en ouders over de voortgang van het kind. Ik neem regelmatig deel aan multi disciplinaire overleggen op scholen om door samenwerking het beste voor het kind te bereiken.

 In 2019 is mijn eerste kinderboek "de Magische pas" over verschillende emoties uitgekomen.

Al ruim 22 jaar geef ik cursussen en trainingen op het gebied van gedrag, intuïtie, inzicht in je eigen handelen. Wie wil je zijn, wat kan je nog meer en leef je wel je leven op de manier zoals jij het wilt? 

Er valt een hoop te ontdekken over wie wij werkelijk mogen zijn.


Wie is Marcel...

Ik heb ruim 20 jaar onderwijservaring. In mijn loopbaan heb ik mij vooral beziggehouden met de ‘zorgleerlingen.’ Vanuit deze interesse heb ik mij steeds verder gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en adolescenten met diverse problematieken. Door meerdere opleidingen op het gebied van (life)coaching, gedrag, autisme, AD(H)D, faalangst, agressie regulatie en weerbaarheid ben ik breed inzetbaar in het (speciaal) basisonderwijs,  het voortgezet (speciaal) onderwijs, het MBO en het HBO.

 

Ik begeleid kinderen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet op hun school terecht kunnen. In samenwerking met de school maak ik een passend programma gebaseerd op schoolwerk en sociaal emotioneel gebied. Deze begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte of bij de leerling thuis. Deze begeleiding kan één op één plaatsvinden of in groepsverband.

Ook geef ik zelfontworpen workshops over pesten, weerbaarheidstrainingen (Rots en Water), sociale vaardigheidstrainingen op scholen en in de eigen praktijk en verzorg ik de 'Ik leer leren' training.


Coaching en Counseling

Door coaching/counseling neemt het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen toe en worden gewenste resultaten bereikt. De gecoachte ervaart keuzevrijheid in zijn handelen en leert zijn talenten verder te ontwikkelen, zijn belemmeringen te doorbreken of te accepteren. Zo ontstaat er een effectiever gedrag en gewenste resultaten.

Coaching/counseling is oplossings- en toekomstgericht. In de toekomst is de winst te behalen. Coaching is er op gericht kwaliteiten van mensen vrij te maken of verder uit te bouwen om ze in staat te stellen effectiever gedrag te vertonen. Door uit te gaan van eigen waarden en ambities en door effectiever eigen talenten in te zetten, kan de gecoachte beter omgaan met belemmeringen die de effectiviteit van zijn optreden in de weg staan. Er ontstaat dus zelfsturing.